Produkterna

Parkerings-ledningssystem i city

P-led system som är genomarbetade skapar en effektiv och lätt innerstadstrafik där bilisten snabbt och korrekt blir hänvisad till en destination där ledig plats kan utnyttjas. 

 • Minskade luftföroreningar
 • Mindre koncentration av trafik i inner-city
 • Färre hinder för publik transport
 • Minimerad bullerstörningParkeringslednings-system i P-hus

SIGNAL-PARK är ett unikt parkeringssystem för garage och P-hus som orienterar bilisten till lediga platser. En detektor med LEDs är placerad i taket och känner av lediga platser. programvaran visar i realtid komplett information och antal lediga platser.

 • Alla platser detekteras
 • Hänvisnings-skyltar med pilar anger lediga platser 
 • Alla förändringar lagras och kan analyseras i efterhand


Bommar

Bommar avsedda för parkerings- och industrianläggningar. Basen ur vårt program är bommar från 2,5 till 8 m längd och en öppningshastighet från 1,5 till 6 sek.

 • Bommarna kan fås som vänster- eller högermonterad 
 • Tillbehör som trafikljus, kodlås, kortläsare mm.
 • Automatisk stängning med detektorslingor i marken

Betalningssystem

Betalstationer där betalning kan ske med bankernas och bensinbolagens kontokort samt med sedlar och mynt.

 • Fördel: Man betalar för utnyttjad tid                          
 • Undviker parkeringsbot
 • Displayen är tydligt utformad

Automatiska bollards (pollare)

Istället för lätt flyttbara koner eller tungarbetade betongblock, kan vi erbjuda Bollards, manuella, halvautomatiska eller automatiska med hydraulisk drivenhet.  Bollard är lämpliga för temporär avstängning av enstaka parkeringsplatser, (VIP-parkeringar) eller gångvägar till bostadshus där man bara i undantagsfall får köra etc.


Hydrauliska barrikader

Dessa är skapade och tillverkade för total säkerhet vid godsterminaler, buss och lastbilsparkeringar, samt andra anläggningar som fordrar hög säkerhet, t.ex. kärnkraftverk, hotell etc.